- en del af Odsherred Kommune
Bestyrelse

I Højby Børnehus består bestyrelsen af 5 forældrerepræsentanter og 2 supplanter, samt 2 medarbejderrepræsentanter og ledelse.

Bestyrelsen er bla. med til at vedtage pædagogiske principper i institutionen.

Vi afholder møde 4-6 gange om året.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for to år (forudsat at barnet er indskrevet i institutionen).