- en del af Odsherred Kommune
Mild specialisering
Højby Børnehus er en mild specialiseret institution med plads til 8 børn med specielle behov.

Personalet har alle været på kursus/uddannelse i relationsteorier ved Helle Jensen og Kurt Rasmussen. Desuden får personalet tilbud om mindst 2 temaaftener årligt, som omhandler den anerkendende pædagogik, tilknytning, mentalisering i det specialpædagogiske felt m.m. Det har givet personalet en øget forståelse for vigtigheden i relationen mellem barnet og den voksne.

Personalet er uddannet i, hvordan man arbejder professionelt med anerkendelse, der bygger på den voksnes evne og vilje til at forholde sig åbent, sensitivt og inkluderende til barnets indre virkelighed og selvforståelse. Vi skal møde hinanden med tolerence, respekt og medmenneskelighed med plads til forskelligheder.

At blive anerkendt er vigtigt for at udvikle en stærk personlighed. Vi skal anerkendes på det, vi er og derigennem styrke selvfølelsen. En stærk personlighed og tro på eget værd er vigtigt i relationen med andre mennesker. Vi skal med personlighed og engagement sikre trivsel og udvikling ved at have fokus på personlige ressoucer og den enkeltes styrke - det er grundlæggende vigtigt for at udvikle et stærkt selvværd.

Vi arbejder i hverdagen ud fra relationsteorier. Vi får dermed et fælles sprog og viden i forhold til mødet med barnet. Det er en arbejdsmetode/teori, som alle MILD specialiseret institutioner i Odsherred kommune arbejder ud fra. Vi arbejder med inklusion i hverdagen, dvs. at alle MILDE børn er en del af gruppen - med plads til forskelligheder og hensyn. De andre børn bliver rollemodeller og de lærer også at give plads og tolerere forskelligheder og behov hos de MILDE børn.

Alle børn har brug for at være en del af et fællesskab, at have venner og føle sig værdsat. Et barn, der er tildelt en mild plads i Højby Børnehus, vil få særlig opmærksomhed med fokus på det, barnets skal støttes i. De voksne har indgående kendskab til det enkelte barns behov og vilkår.

Der vil være mulighed for at skærme barnet og danne mindre grupper, hvor den voksne vil kunne arbejde med barnets individuelle handleplan.