- en del af Odsherred Kommune
Om os

Højby Børnehus er en integreret institution med plads til 100 børn i alderen 0-6 år fordelt i 2 huse.

I Farveladehuset hvor børnene er fra 0 til 4 år, er der en separat vuggestue, med egen legeplads til de helt 0-3 årige.

I Dragehuset er børnene fra 4 år til 6 år. Vi har en stor legeplads imellem husene - vi arbejder hele tiden på, at gøre den så spændende og motorisk udviklende som muligt med bålplads, klatre væg, mudderhuller, vandland, rutschebane, gynger og meget mere.

Vores opgave er at skabe trygge rammer for børnene, så de kan udvikle sig på egne præmisser.

Børnehuset er et sted, hvor vi passer godt på børnene, skaber rum og mulighed for deres udvikling, når forældrene er på arbejde. Børnehaven er for os ikke et sted, hvor børnene skal passes eller placeres uden indhold i hverdagen.

Stuegrupperne fungerer som base, men mange aktiviteter, leg og venskaber foregår tit på tværs af grupperne og husene. Børnehuset er en mild specialiseret institution, det vil sige, vi har 7 pladser til børn med specielle behov.

Musik og Bevægelsesplanen skal beskrive de værdier, vi ser i at styrke børnenes motoriske udvikling, da vi på den måde også fremmer børnene socialt, følelsesmæssigt, intellektuelt og sprogligt.
Bevægelsesplanen skal udfordre børnene og personalet i hverdagen, og derigennem udvikle alle vores kompetencer. Den skal skabe en helhed (den røde tråd), der synlig-gør vores værdisæt over for vores samarbejdspartnere, som er: Forældrebestyrelsen, forvaltningen og kommunalpolitikerne.

Musik og Bevægelsesplanen skal være et arbejdsredskab, til at udvikle vores daglige arbejde med alle vores samarbejdspartnere, som er: børn, forældre, kommunen, PPR med flere. Men frem for alt, at udvikle børnenes selvværd, selvstændighed, samarbejdsevner, fællesskaber og venskaber.