- en del af Odsherred Kommune
Pædagogik
Leg i vuggestuen

Her kan du læse vores værdier og læringsmål.

Børn lærer bedst, ved at tage udgangspunkt i succeser, samt deres stærke sider. Vi skal ikke fokusere på børnenes svagheder, og de skal ikke nødvendigvis nå samme niveau på samme tid.

Tager vi udgangspunkt i børnenes stærke sider, kan vi supplere hinanden og sammen blive endnu dygtigere. Alle er dygtige til noget – nogen skal bare have lidt hjælp, til at finde ud af det. Det betyder, at personalet skal kunne finde børnenes ressourcer og styrke dem.

Vi mener, at alt læring foregår i relationen. Relationen og kontakten mellem den voksne og barnet er afgørende, for det samarbejde de skal etablere, for at opnå udvikling. At børn lærer i tæt relation til børn og voksne. Vi er bevidste om, at det er den voksnes ansvar, at skabe en nær relation til barnet.

Vi mener ikke, at leg og læring kan skilles ad i vores børnehus. Vi har fokus på børnenes trivsel og udvikling, den forebyggende indsats, selvværd, selvstændighed, tolerance, hensyntagen til andre, medbestemmelse, respekten for de andre børn og voksne.

Vi arbejder med aldersinddelte grupper, og målretter vores aktiviteter efter børnenes udviklingsniveau. Børnene inddrages i hverdagen – også med pligter! Vi skal fortælle børnene, at de er gode nok, som de er og der er brug for alle. At børn ikke er lige gode til alt, men der er altid noget de er gode til!

Vi prøver at lære børnene sunde vaner og betydningen af sund kost og motion, kan give en bedre trivsel.

Vi skal huske på, at der altid kommer nye børn, nye udfordringer og igen ny udvikling.

Børn udvikler sig bedst sammen med andre børn.