- en del af Odsherred Kommune
Praktisk information

Her finder du praktiske informationer og links

  

 

Gældende for alle dagtilbud

Selvom alle børnehaver i Odsherred Kommune er forskellige, er der alligevel en del, der gælder for os alle. Det kan du læse mere om, på Odsherred Kommunes hjemmeside: 

Antal børn

Vi har plads til 95 børn  i alderen 0-6 år fordelt i to huse Farveladehuset og Dragehuset.

Farveladehuset hvor børnene er fra 6 mdr. til ca. 4 år (de små er i vuggestuen) - og Dragethuset er børnene fra 4 år til 6 år fordelt på to stuer. Institutionen er mildt specialiseret, hvilket betyder at 8 af vores børn har særlige behov.

Bleer

Forældrebestyrelsen har besluttet, at der udleveres gratis bleer til børnene i Højby Børnehus.

Ferie

Af hensyn til afvikling af personalets ferie og afspadsering, bedes I når den tid kommer, meddele det på de uddelte skrivelser/ ophæng hvornår jeres barn holder ferie.

Forældreintra (Infoba)

Højby Børnehus har forældreintra, som I bedes tilmelde jer, når jeres barn starter i institutionen. Der dokumenteres via billeder og tekst, dagen på de enkelte stuer. Diverse informationer og nyhedsbreve lægges også på Infoba. Forældrebestyrelsen har besluttet, at al information gives via Infoba, og at der kun ved stuernes tavler, vil være een udgave af informationen.

Forældremøder

Der afholdes forældremøde om foråret. Forældremødet indeholder bla. valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

Fripladser

Du kan søge friplads på digital pladsanvisning på kommunens hjemmeside www.odsherred.dk

Hente/bringe

Husk at give besked, hvis det er andre end de sædvanlige, som henter barnet, da vi ikke må udlevere barnet til fremmede.

Husk at sige goddag og farvel til en fra personalet, så vi ved, at jeres barn er afleveret eller hentet.

Legetøj

Barnet kan indimellem medbringe noget legetøj hjemmefra (ikke cykler, de fylder voldsomt meget på legepladsen). I princippet bør det være inde legetøj, hvis ikke andet inden da er oplyst.

Legetøjet medbringes på eget ansvar. Vær opmærksom på, at også andre må lege med det.

Lukkedage

Som kompensation for arbejdstidsnedsættelse, har kommunen indført lukkedage.

Lukkedagene i Odsherred Kommune er: De tre dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og dagene mellem jul og nytår.

Medicin

Af sikkerhedsmæssige grunde må vi ikke give børnene nogen form for medicin, dog med undtagelse af kroniske tilfælde. I så fald skal jeres egen læge give en skriftlig ordination.

Måltider

Eftermiddagsmaden/frugt betaler forældrene 125 kr. pr. kvartal og 100 kr. i vuggestuen (følger børnepengene) Højby Børnehus: Reg. 3565 – 3571092670 (Husk navn - så vi kan se hvem der har indbetalt). Eftermiddagsmaden kan fx være: hjemmelavede pizzaboller, små rugbrød, suppe med pasta, frugtgrød, havregrød, boller, bagte kartoffel, koldskål og altid frugt. Vi køber frisk frugt flere gange om ugen. Se også vores kostpolitik.
Sygdom

Hvis jeres barn er sygt, skal I give os besked, så vi altid er orienteret om eventuelle  børnesygdomme og kan give de andre forældre besked via opslag. Hvis jeres barn bliver syg i institutionen kontakter vi jer. Hvis barnet har feber eller har det dårligt, kontaktes forældrene og bedes om at hente barnet hurtigst muligt. Syge børn må ikke være i institutionen, både af hensyn til dem selv og af hensyn til de andre børn. Vi kan ikke give et sygt barn den fornødne pleje og omsorg, og vi har også en forpligtelse overfor de andre børn mod en evt. smittefare. Dette gælder for alle børnesygdomme – infektioner – betændelser og andre smitsomme sygdomme. Barnet kan først komme tilbage i institutionen, når det er så rask, at dagligdagen kan følges.

Tandpleje

Ca. 2 gange om året får vi besøg af den kommunale Tandpleje, som bl.a. børster tænder sammen med børnene, spiller teater  og snakker om sund og usund mad.

Tøj

Giv altid barnet praktisk tøj på; noget der nemt kan vaskes og vær forberedt på, at der kan komme malerpletter o.lign. på det.

Medbring hver dag: Et ekstra sæt tøj (undertøj, strømper, bukser og bluse) - regntøj - gummistøvler. Der skal være navn i alt tøj og sko.

Snore: halstørklæder er af sikkerhedsmæssige grunde ikke tilladt.

Husk det er nemmere at finde glemt tøj og sko, hvis der er navn i det.

Udmeldelse

Du kan udmelde dit barn på digital pladsanvisning på kommunens hjemmeside www.odsherred.dk

Overgang til SFO sker automatisk.

Husk der altid er en måneds varsel ved udmeldelse.

Åbningstid

Vi har åbent alle dage fra kl. 6.00 til kl. 17.00.

Fødselsdage

Børnenes fødselsdag fejre vi med fødselsdags dug, lys, flag, sang og en lille gave. Det er muligt at tage noget med, barnet kan dele ud til de andre børn - det kan være popcorn, boller eller frugt - men ikke sukkerholdig kage og slik! I kan vælge at tage sjove papkrus, sugerør eller seje/søde servietter med, hvis I syntes det skal være lidt mere festligt.

Forældreintra

Vi bruger Infoba, som er et forældreintra med information og dokumentation (billeder af hverdagen) til forældrene – så husk at melde jer til, så I får alle informationer om institutionen.

Brug af sociale medier

Vi henstiller til at forældre, ikke tager billeder af andres børn, og at de absolut ikke lægges på de sociale medier, da vi har børn der har adressebeskyttelse. Vi har flere forældre, der ikke vil have lagt billeder af deres børn på ud fx på Facebook 

Lus

Bestyrelsen har lavet en lusepolitik: At der altid bliver ringet til forældrene, hvis der findes lus på deres ban, og der henstilles til, at barnet bliver hentet og behandlet.