Højby Børnehus

Højby Børnehuse er en institution med vuggestue og børnehave, hvor vi arbejder bevidst med musik og bevægelse i hverdagen.

I Farveladehuset hvor børnene er fra 0 til 6 år, er der en separat vuggestue, med egen legeplads til de 0-3-årige. I Dragehuset er børnene fra 3 år til 6 år.

Vi har en stor legeplads mellem husene - vi arbejder hele tiden på, at gøre den så spændende og motorisk udviklende som muligt med bålplads, klatre væg, mudderhuller, vandland, rutschebane, gynger og meget mere.

Børnehuset er et sted, hvor vi passer godt på børnene, skaber rum og mulighed for deres udvikling, når forældrene er på arbejde. Børnehaven er for os ikke et sted, hvor børnene skal passes eller placeres uden indhold i hverdagen.

Vores opgave er at skabe trygge rammer for børnene, så de kan udvikle sig på egne præmisser.

Stuegrupperne fungerer som base, men mange aktiviteter, leg og venskaber foregår tit på tværs af grupperne og husene. Børnehuset er en mild specialiseret institution, det vil sige, vi har 7 pladser til børn med specielle behov.

Praktisk information

Selvom alle daginstitutioner i Odsherred Kommune er forskellige, er der alligevel en del, der gælder for os alle. Det kan du læse mere om på siden:

Herunder kan du se de praktiske oplysninger der er særlige for Højby Børnehus.

Særlig praktisk for Højby Børnehus

Om os

Tilsynsrapport

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet i dagtilbud, og den måde opgaverne udføres på. Tilsynet indgår som en del af kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for kvalitetsudvikling inden for dagtilbudslovens rammer. I praksis er tilsynsopgaven delegeret til forvaltningen. Der er benyttet tre former for tilsyn: et årligt uanmeldt tilsyn, et opfølgende tilsyn og et skærpet tilsyn. Forvaltningen træffer beslutning om opfølgende tilsyn, hvis det almindelige tilsyn giver anledning til særlig opmærksomhed fx omkring kvaliteten i dagtilbuddet, ny leder, leder med længerevarende sygemelding eller højt sygefravær blandt personalet, der påvirker driften og den pædagogiske kvalitet mv. Er der tale om opfølgende eller skærpet tilsyn, understøttes det af oplysninger om planer for tiltag og en tidshorisont for, hvornår ændringerne senest skal være gennemført. En tilsynsrapport er offentlig tilgængelig på hjemmesiden, indtil den afløses af den næste rapport.
Tilsynsrapport 2020 2021 Højby Børnehus

Kontakt

Fremmøde

59 30 55 22 / 59 30 23 22

Nyvej 18 A og B, 4573 Højby
Mandag
kl. 6.00-17.00
Tirsdag
kl. 6.00-17.00
Onsdag
kl. 6.00-17.00
Torsdag
kl. 6.00-17.00
Fredag
kl. 6.00-15.30

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Dagtilbudsleder Hanne Flink.